Vattenbruk innovation program: offshore

Vesiviljely inno MERI

Inleds

31.03.2017

Avslutas

31.12.2022

Mål, verkningar och fördelar

Det allmänna målet i innovationsprogrammet är att höja vattenbrukets produktion och produktionsvärdet. Den inhemska produktionen kan höja sin andelen av fisk konsumtion, circa 70 % av Finlands marknad för livsmedelfisk är importerad. Innovationsprogrammet siktar till att hitta lösningar till de nuvarande utmaningar genom att utveckla och testa nya teknologier och verksamhetsmodeller. Målet är att förbättra förutsättningar för offshore-odling i samarbete med nätverkets företag och partner.