Value based result-oriented agri-food policies: legitimacy, efficiency and feasibility

VABARO

Inleds

01.09.2017

Avslutas

31.08.2021

Mål

Projektet möjliggör utveckling av resultat-orienterad politik som betonar de fördelar som jordbruket ger. Projektet konstruerar ett gemensamt tillvägagångssätt för de involverade disciplinerna. Det Identifierar medborgarnas preferenser över externaliteter från jordbruksproduktionen. Det också granskar produktionsbeslut på lantbruksnivå enligt resultatorienterad politik.
Vi analysera politikenes vilja att integrera medborgarnas uppfattningar i jordbruks- och landsbygdspolitiken.

Utfall

Projektet möjliggör förbättring effektiviteten, legitimiteten och genomförbarheten av livsmedelspolitiken genom att fokusera på resultaten av den politik som uppfyller medborgarnas förväntningar och kan genomföras av bönderna. Det skapar således politiska alternativ som är till nytta för allmänheten med lägre kostnader för den offentliga sektorn.