Nylands åkars näringskretslopp i skick - vattendragen till god status

NyRaHa

Inleds

01.04.2016

Avslutas

31.12.2019

Mål

Målsättningen är att öka mängden levande växttäcke och effektivera användningen av fånggrödor på åkrarna i Nyland. Näringsämnena blir kvar i växterna och åkern, utan att hamna i vattendragen. Projekten gör gårdsförsök och skiftesprov på åkrar i Nyland och fältförsök i Jockis, och mätar vattnens kvalitet i vattendragen. Information mellan projekts deltagare är viktigt.

Utfall

Projektet producerar information och ger råd om användningen av fånggrödor som en del av växtföljden. Odlare och sakkunniga delas erfarenheter och funderas på lösningar för hur man kan öka nyttan av fånggrödor. Information levereras I åkerrensdagar, seminarier, smågrupper, tidningar och webbsida.