Genetiska och livshistoriska karaktärer av Torne älv öringen

Genetiska och livshistoriska karaktärer av Torne älv öringen

Inleds

01.09.2016

Avslutas

31.12.2017

Mål

Havsöringens biologiska mångfalden (subpopulationer, livshistorisk variation) i Torne älvs vattensystemet är kartläggad och denna biologisk bakgrundsinformation är utnyttjat i beståndsövervakning och –förvaltning av älvens havsöring.

Utfall

Projektrapport för finansiären och en vetenskaplig manuscript.