Arbetshälsa i trädvårdskedjan

TimberWB

Inleds

01.03.2018

Avslutas

31.08.2020

Finansiärer

Mål

Målet med projektet är att producera information om arbetshälsan hos personer som jobbar i trädvårdskedjan, jämföra informationen med andra branscher och utreda utvecklingsobjekt för arbetshälsan i branschen. Projektet genomförs vid Naturresursinstitutet som ett experimentellt statistikprojekt. Målgruppen för enkäten är företagare och löntagare inom trädvårdskedjan.

Utfall

De första resultaten blir färdiga under våren 2020 och publiceras i webbtjänsten stat.luke.fi. Urvalet omfattar ca 4 000 svarspersoner. Statistikundersökningen genomförs första gången i september – december 2019.

Läs också