Ekonomisk hållbar biomanipulation - en pilotundervisning

TANAKKA

Inleds

01.06.2018

Avslutas

31.12.2020

Mål

Ett konsept av biomanipulation i näringsrika sjöar samt hållbar användning av fånster som fungerar utan samhällets ekonomisk stöd.

Utfall

En beskrivning av konsepte toch rapport av pilotering