Värde av ekosystemtjänsterna fron Södra Finlands mossar

SUOESP

Inleds

01.01.2017

Avslutas

31.12.2019

Mål

Projektet definierar värdet av ekosystemtjänster från olika alternativ för myrar hantering.

Utfall

Fyra vetenskapliga artiklar av ekosystemtjänster från myrar.