Ett projekt om lantbrukets inverkan till vattenkvaliteten

Samassa vedessä

Inleds

01.02.2018

Avslutas

31.12.2020

Mål

Syftet är att bättre förstå eutrofiering av vattendrag och inverkan av belastning av olika fosforformer till eutrofikationsförloppet.

Utfall