Blå Bioekonomi Ekosystem

SIBE

Inleds

01.01.2017

Avslutas

30.09.2017

Mål

Blå Bioekonomi ekosystem erbjuder en lösning mot en mer hållbar fisk och grönsaksproduktion och en resurseffektiv plattform för nya innovationer. Idén uppstod från lokal fisk entreprenör som planerar att bygga Finlands största fisk produktionsanläggning i Uleåborg. Istället för att bygga en vanlig fisk produktionsanläggning, kan vi ha större planer redan från början. Vi kan planera en ny bredare affärs ekosystem som har stort behov av en hållbar livsmedelsproduktion i sin kärna.

Utfall

Tillräckliga resurser för att bygga ekosystemet och fungera som en första port förverkliga visionen säkerställas. Blå bioekonomi affärssystem och forskningskluster som ökar konkurrenskraften hos sme-sektorn, skapar nya affärsmöjligheter och främjar energieffektivitet, bildas.