Förbättring av jordgubbsodlingens konkurrenskraft i sydvästra Finland

SataVarMa

Inleds

01.06.2016

Avslutas

31.12.2020

Mål

Syftet är att introducera och producera nya metoder för jordgubbsodlare i sydvästra Finland

Utfall

Demonstrationer, seminarier, publikationer