Dräneringens inverka på markstruktur och skörd

Salamaras

Inleds

01.06.2018

Avslutas

31.12.2019

Mål

Uträda inverkan av dräneringens intensitet på marksturktur och skörd.

Utfall

Artiklar till en vetenskaplig och en facktidning