Österbottens Näringshjul

Näringshjul

Inleds

01.02.2018

Avslutas

31.12.2020

Mål

Projektets huvudsyfte är att förbättra utnyttjandet av näringsflöden och minska vattenbelastningen, vilket förbättrar status av vattensystem i projektområdet. Målet är också att öka medvetenheten om tryckelementer inom skydd av vattensystem, om återvinning av näringsämnen och om nya metoder at återvinna. Syftet är också at ge företagare idéer och stimulans för nytt samarbete och affärsmöjligheter.

Utfall

Projektet letar efter kritiska belastning zoner inom vattenavrinningsområden i samarbete mellan experter från olika forskningsområden. Rekommendationer för åtgärds- och mallplaner utarbetas för utvalda vattenavrinningsområden. Demonstrationer och experiment illustrerar olika användbara metoder. Projektet kommer att förbättra status av vattensystem i projektområdet, öka biologisk mångfald och öka återvinning av näringsämnen, förbättra användningen av databanker och konsolidera expertsamarbete.