SkadeOrganismer som Hotar Europa

POnTE

Inleds

01.11.2015

Avslutas

29.02.2020

Mål

Föremål pathosystems är: 1) Xylella fastidiosa och dess vektorer på oliv, vinstockar, citrus, stenfrukter och prydnadsväxter 2) Ca. Liberibacter solanacearum och dess vektorer på potatis, tomater och morötter, och 3) Hymenoscyphus pseudoalbidus (anomorph. Chalarasta fraxinea) och Phytophthora arter allvarligt skada löv- och barrskogekosystem. Lukes forskning kommer att fokusera på Ca. Liberibacter solanacearum och dess vektorer.

Utfall

POnTE-projekt kommer att leda till skadegörare förebyggnings- och hanteringarbetsplan via att a) bedömningar av skadedjur risk genomförande, b) förhindra inträde och utveckla verktygen för tidig upptäckt, c) mildra spridningen och minska de socioekonomiska konsekvenserna: d) IPM baserad på kulturella sedvänjor och fysiska, miljövänliga behandlingar: e) stödja kunskapsbaserad besluts politik på EU.