Arktik natur i integration av immigranter

Arktik integration

Inleds

01.03.2017

Avslutas

30.09.2019

Finansiärer

Mål, verkningar och fördelar

I detta projektet man ska utveckla aktiviteter som baserar sig i natur-ingripande intergration och ska uppskatta deras effekter på välstånd and sysselsättning av immigranter i Lapland.

Projektet ska producera modellen som ska stöda immigranter i integration och myndigheter och volontärer vilka arbetar med immigranter.