Pias avhandling

Pias avhandling

Inleds

01.03.2017

Avslutas

30.06.2017

Mål

Avhandlingen är klar
Avhandlingen publiseras i Lukes serie

Utfall

Avhandlingen är klar
Avhandlingen publiseras i Lukes serie