''''

'''

Inleds

15.05.2018

Avslutas

31.12.2020

Finansiärer

Mål

Projektet utreder användning av skogsindustrins fiberslam för att binda existerande näringsämnen eller sådana som mineraliseras för att överföra dem till nästa odlingssäsong och samtidigt hindra dem från att sköljas bort under hösten eller vintern.

Utfall

Resultaten rapporteras i Naturresurscentrets publikationsserier. På basis av resultaten sammanställs koncisa guider för jordbrukare, entreprenörer inom jord- och skogsbruk, kommuner samt cellulosa- och pappersindustrin. Undervisningsfilmer om användningen av fiberslam görs och användningen demonstreras konkret ute på åkrarna. I mån av möjlighet ordnas seminarier om ämnet med andra Raki-projekt.