Från jord till bord 2020

Från jord till bord 2020

Inleds

01.01.2020

Avslutas

31.12.2020

Mål

Publikationen Från jord till bord är en sammanställning av statistik
över livsmedelskedjan i Finland ur livsmedelssäkerhetsperspektiv.

Utfall

Publikationen utkommer I slutet av 2020.