Avstämningen mellan renhållning, bosättning, semesterbyggnad och jordbruk

PALOMA

Inleds

01.08.2018

Avslutas

31.12.2019

Finansiärer

Mål

1) ) Att finna orsakerna till problem och konflikter mellan renskötsel, jordbruk, bostäder och semesterbyggande och 2) tillhandahålla lösningar för hantering och förebyggande av problemssituationer

Utfall

Ren telefon och samnarbete grupp

Nyheter

Inga nyheter om detta ämne

Blogginlägg

Inga blogginlägg om detta ämne