Ekologisk matsytemets insats till hållbar och hälsosam kost

OrgDiet

Inleds

01.10.2016

Avslutas

31.12.2018

Mål

definiera ekologisk kost och erkänna betydelsen som hållbar och hälsosamt kost

Utfall

Definition och planeringen för ytterligare projekter