StormTräd

StormTräd

Inleds

03.04.2017

Avslutas

31.12.2019

Finansiärer

Mål

Karta som ger storskalighetsrisker för Finska skogen.

Utfall

Karta som ger storskalighetsrisker för Finska skogen.