Sisävesien talouslajien ekologisesti kestävän saalispotentiaalin määrittäminen

MVH

Inleds

01.06.2017

Avslutas

31.08.2018

Mål

Estimate potential yield of low value fish in lakes

Utfall

Estimate potential yield of low value fish in lakes