Woad production in greenhouse

Movika

Inleds

02.01.2017

Avslutas

31.12.2018

Mål

Odling I växthus lyckat, bra skörd och färgämne production.

Utfall

artikel, odlingsinfo