Mera kottar

MoreHC

Inleds

01.04.2017

Avslutas

31.12.2018

Mål

Mål är att hitta olika insekticider mot insekter som lever i grankottar på fröplantager.

Utfall

Information om möjligheter för kontrol av skadeinsekter.