Skogsägaren 2020

SÄ2020

Inleds

01.05.2018

Avslutas

31.12.2021

Finansiärer

Mål

Studien beskriver strukturen i skogsägandet och de mål som den har såväl som trämarknads- och skogsbrukbeteenden.

Utfall

Rapporter om strukturen av skogsägandet och ägarens beteende.