Skogsträdsförädling och fröplantageprogram

Skogsträdsförädling och fröplantageprogram

Inleds

01.01.2005

Avslutas

31.12.2025

Mål

Skogsträdsförädling är en central del av fröförsörjning av skogsträd. Mål för fröförsörjningen är att trygga tillgång på genetiskt högklassigt och mångfaldigt skogsodlingsmaterial i hela landet. Förädling av de ekonomiskt viktiga egenskaperna skapar förutsättningar för anläggning av fröplantager med genetiskt ännu högre nivå samt till produktion av vegetativt förökat material till skogsodling.

Utfall

Genetiskt utmärkta träd i hänsyn till stamkvalitet, tillväxt och härdighet som produceras med hjälp av skogträdsförädling är grundmaterial för generativ och vegetativ förökning av förädlat skogsodlingsmaterial och vidare för dess utnyttjande i skogsbruket. I nuläget produceras det förädlade skogsodlingsmaterial huvudsakligen generativt med hjälp av fröplantager, men metoder för vegetativ förökning utvecklas intensivt.