Metsäoperaatioiden tehostaminen ja laadun parantaminen olosuhdetiedon hyödyntämisen avulla

Inleds

29.01.2016

Avslutas

30.04.2019

Mål, verkningar och fördelar