Bärlandskapen

Bärlandskapen

Inleds

01.01.2016

Avslutas

31.12.2019

Mål

Projektens syfte är att öka kunskap and nätverkander av bärodlare och göra kunskapsöverföring till dem i projektområdet. Lukes roll är att ge sakkunnigtjänster till projektet. Målgruppen till projekt är bär- och plantskoleodlarna samt konsumenterna i Norra Karelen, Mellersta Finland och Södra Savolax.

Utfall

Ökad kunskap hos bärodlarna