Kolmodellering av markförbättringar

MAHTAVA

Inleds

01.05.2016

Avslutas

31.03.2019

Mål, verkningar och fördelar

Syftet är att utveckla en metod för växthusgasinventeringen för att inkludera markförbättringar i kolmodelleringen.

En metod för rapportering av förändringar i koldioxidutsläpp som beror på markförbättringar i odlingsmarknaderna.