Modernisering av jordbruksstatistik

Modernisering av jordbruksstatistik

Inleds

01.07.2018

Avslutas

30.06.2020

Mål

Huvudsyftet är att förnya det statistiska registret över jordbruks- och trädgårdsarbete och förnya webbinsamling

Utfall

Nytt statistiska register
Nytt webbformulär för trädgårdsföretag
Blockdatabankens användbarhet och andra potentiella informationskällor har klargjorts som datakällor för jordbruksstatistik