Ecosystem services from agricultural environments

MAAESP

Inleds

01.04.2015

Avslutas

31.07.2018

Mål

Maatalouden ekosysteemit tuottavat ruuan ja non-food-tuotteiden lisäksi paljon myös muita palveluita. Näiden palveluiden huomioon ottaminen yhteisen maatalouspolitiikan suunnittelussa ja sen vaikutusten seurannassa on tärkeää. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma vaikuttaa ekosysteemien ominaisuuksiin ja edelleen tuotettuihin ekosysteemipalveluihin. Vaikutukset tuotantopalveluihin kuten ruuan tuotantoon ovat paremmin tunnettuja.

Utfall

Maatalouspolitiikan vaikutuksista säätely- ja ylläpitopalveluihin ja kulttuurisiin ekosysteemipalveluin tiedetään vähemmän. Erityisesti kiinnostuksen kohteena ovat politiikan vaikutukset ihmisen ekosysteemipalveluista saamaan hyötyyn ja sen taloudelliseen arvoon. Tässä kokonaisuudessa haetaan vastauksia kysymyksiin. Mitä maatalouspolitiikan vaikutuksista ekosysteemipalveluihin tiedetään? Kuinka maaseutuohjelma vaikuttaa maaseutuympäristön monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin?