Värdet av natur rekreations och miljö kvaliteten

LUVAR

Inleds

01.01.2017

Avslutas

31.12.2019

Mål

Vi definierar värdet av friluftsliv i Finland och analysera hur kvaliteten av miljö påvärkar det.

Utfall

Doctors thesis