Naturlig metod för behandling av dräneringsvatten på skogsförnyelseområden på sura sulfatjordar

Naturlig metod för skogsförnyelseområden på sura sulfatjordar

Inleds

01.06.2018

Avslutas

31.12.2020

Mål

Ta reda på om askan kan utnyttjas för att hindra försurningen av avrinning från skogsförnyelseområden

Utfall

Naturlig metod för behandling av dräneringsvatten på skogsförnyelseområden på sura sulfatjordar