Naturligt stöd för livet!

LuoNa

Inleds

01.01.2018

Avslutas

31.08.2021

Mål

Målet med projektet är att skapa nya Green care modeller för kundgrupper med special krav. Utvecklingen av modellerna sker i nära samarbete mellan tjänsteproducenter och köpare.

Utfall

Projektets resultat är en ökad kunskap och nya service modeller i olika miljöer (skog, vattenmiljö och skärgård, stall, trädgårdar och lantgårdar) skapade tillsammans med lokala företagare för lokala kunder.