Bättre urval av ekologisk mat genom att öka kunskapen i utvecklingen av livsmedelsprodukt

Luomubuumi

Inleds

01.10.2018

Avslutas

31.03.2021

Finansiärer

Mål, verkningar och fördelar

Huvudsyftet med projektet är att uppmuntra företagare och företagstarter att se den ökande efterfrågan på ekologisk mat och de möjligheter som erbjuds. Konsumenternas intresse för ekologiska produkter kommer att öka genom att öka utbudet och mångfalden av ekologiska produkter. Konkurrensförmågan hos småföretag kommer att utvecklas genom att öka deras processkunskap.