Möjligheter till odling av contortatall i Skandinavien och Ryssland

LPRSA

Inleds

01.01.2018

Avslutas

31.12.2019

Mål

Virkesproduktionspotential av högt förädlat svenskt contortatallmaterial studeras i Finland och jämförs med den inhemska tallens produktion.

Utfall

Anläggning av ett fältförsök till grund av framtida studier I klimatförändring och kolbindning.