Distribution, inokulatnivåer källor och smittbärande arter av Candidatus Liberibacter solanacearum i Finland

Liberibacter 4

Inleds

01.01.2017

Avslutas

30.06.2020

Mål

Syftet är att studera värdväxt och psyllid vektor utbud av CLso bakterier i Finland liksom genetisk variation av bakterier och deras förmåga att överleva vid låga temperaturer.

Utfall

Resultaten från studien är att beskriva CLso-bakteriella infektions- och förvarningspaltser i kultiveringsmiljö, och för att studera psyllider andra än morotbladloppan säsom vektor för bakteriet. Vetskapet av genetiska variation bidrar till att snabbt och korrekt klassificera CLso-fynd.