Epidemiologi och bekämpning av Ca Liberibacer solanacearum som spirds via morotbladloppan

Liberibacter 3

Inleds

01.05.2016

Avslutas

31.10.2019

Mål

Det primära målet är att testa kaolin, vegetabiliska saponin och insektsnät som en del av morotbladloppans integrerade växtskyddsmetoder och att skapa en modell som förutsäger de temporala och lokala variationer bakterinfektion inom morotfält. Modellen kan fastna i det, hur snabbt bakterierna sprider sig till grödan. Forskningen är nära kopplad till Ponte-Projects arbetspaketen 6 och 9.

Utfall

Ett av syftena i bekämpningsmedel experiment är att producera ett styrprogram, där kan användas biorationaliska ämnen, i kombination med användningen av kemiska växtskyddsmedel i syfte att minska risken för utvecklingen av växtskyddsmedel resistenta stammar av morotbladloppan. Experiment innebär också insekt nätet, som redan används i stor utsträckning i Norge för att bekämpa morotsbladloppor.