LIETELANNAN MAANVARAISTEN TIIVISTETTYJEN VARASTOALTAIDEN RAKENTAMISEN, HUOLON JA TARKKAILUN OHJEISTUS

Inleds

01.07.2015

Avslutas

31.12.2015

Mål, verkningar och fördelar