Hållbara fötter i räven

hållbara fötter i räven

Inleds

01.05.2016

Avslutas

31.12.2019

Mål

Bättre fothälsa I räven

Utfall

För mycket fettma försvagar fothälsan