Fritidsfisket i Finland - handredskapsfisket inom fiskeriområden

Fisket i Finland

Inleds

01.01.2018

Avslutas

31.12.2020

Mål

Projektets mål är att utreda belastningen av handredskapsfiskets inom fiskeriområden.

Utfall

Rapportet ”Handredskapsfiske inom fiskeriområden”.