En kostnadseffektiv metod för analysering av miljögifter hos fisk och miljö

KALAKAS

Inleds

01.03.2017

Avslutas

30.06.2019

Mål

De nuvarande miljögiftmonitoringsrutiner utvecklas till mera kostnadseffektiva.

Utfall

Nu provtagningsmetod snabb analyseringsmetod för miljoögifter i fisk.