Kvalitetskontroll av fisk odlad i recirkulerande systemen

KaLa

Inleds

01.05.2018

Avslutas

30.04.2019

Mål

Undersök effekten av kemikalier vid avlägsnande av bismaker i RAS odlad fisk

Utfall

vetenskapliga artiklar, rapporter