Lax och öring i Östersjön

Lax och öring i Östersjön

Inleds

01.01.1980

Avslutas

31.12.2021

Mål

-

Utfall