Luke Insekt pest Kontroll via IoT

InsektPest-IoT

Inleds

01.01.2019

Avslutas

31.12.2020

Mål

I detta projektet vi lanserar Insekt kontroll systemet för automat övervaktningen av de viktigaste skadegörande insekter I lantbruk ock skogbruksektoret. - Under säsongen 2019 vi jämförar detta kontroll systemet vi nyförtiden användar till detta ny automat övervaknings apparat i praktiken.

Utfall

Prototyp apparat.

Vetenskapliga publikationer ock tidskrift artiklar tillsammans med seminar dagar i sommartiden sammanlagt med arbetspartnerna.