Förbättrad metodik för inre fiskeresurser i Europa

Infish

Inleds

01.02.2019

Avslutas

31.05.2020

Mål

apportera till FAO om datainsamling och statistik om inlandsfiske (kommersiellt och fritidsfiske) från olika europeiska länder. Utveckla gemensamma europeiska riktlinjer.

Utfall

Vetenskaplig rapport.