Enare sjö fiskerinäring kompensation utplantering

ENAREUTPLAN

Inleds

01.01.2017

Avslutas

31.12.2020

Mål

Fullfölja Enare sjö fiskerinäring kompensation utplanteringar.

Utfall

Utplantering av öring, röding och sik yngel av oliga older till Enare sjö.