Utveckling av potatisodling i Tunisien - Mot miljövänlig, hållbar potatisodling

ICI-Tunisien

Inleds

01.09.2013

Avslutas

31.12.2018

Mål

Potatisodling i Tunisien står inför flera problem som abiotisk (huvudsakligen salthalt) och biotiska påfrestningar (fytopatogenattack) som svarar för cirka 30-50% förluster i knölutbyten. Syftet med det föreslagna projektet är att utveckla hållbara tekniker för produktion av utsädespotatis från potatishybriderna med förbättrad tolerans mot abiotiska och biotiska stressfaktorer.

Utfall

Inköp av förbättrad laboratorieutrustning, Resultat från bioaktiva ämnen i potatis, Konferensabstrakt.