Mot insektsektorns framtid

-

Inleds

14.09.2018

Avslutas

31.03.2020

Finansiärer

Mål

Vi söker efter den senaste know-how om biomassa som kan utnyttjas i insektuppfödningssystem, lönsamhet i produktionen och hörnstenarna i ekonomin, nya affärsmodeller, insektsproduktutveckling, konsumentpreferenser och insektsprodukters hälso- och välfärdseffekter.

Utfall

Kunskapen överförs till olika målgrupper i regionala infos. En offentlig rapport kommer att förberedas på projektet.

Läs också