Nordic Nature Health Hub

Hubben

Inleds

01.09.2018

Avslutas

31.08.2021

Mål

Projektets mål är att skapa en nordisk plattform för forskning och utbildning inom natur och hälsa, samt verktyg för naturföretagare (karta, app, kurser, handbok).

Utfall

Virtuell plattform, verktyg för naturföretagare (karta, app, kurser, handbok)