-

-

Inleds

01.08.2018

Avslutas

31.10.2020

Finansiärer

Mål

http://heraapahvi.tamk.fi/

Utfall

HerääPahvi!